Buddhizmus Diamantovej cesty

Registrácia - Karmapa Slovakia 2005Registrácia bola ukončená. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa prednášky alebo iniciácie, prosím príďte v dostatočnom predstihu pred ich začiatkom.


©2005 Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty | webmaster