Buddhizmus Diamantovej cesty

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl ako jeden z mála Západniarov je plne kvalifikovaný ako láma a učiteľ meditácie v buddhistickej tradícii línie Karma Kagjü. Ole Nydahl a jeho žena Hannah sa v roku 1969 stali prvými západnými študentami J.S. 16. Gjalwa Karmapu. Po ukončení trojročného štúdia buddhistickej filozofie a intenzívneho meditačného tréningu – vrátane odkazu na jedinečné buddhistické praxe Diamantovej cesty nazývané „Prenos vedomia“ (tib. Phowa) – Ole Nydahl začal učiť buddhizmus v Európe na žiadosť 16. Karmapu. Láma Ole odvtedy šíri požehnanie línie v rôznych mestách takmer každý deň, cestuje a učí po celom svete. Hĺbka jeho poznania a sviežosť učení inšpiruje tisíce ľudí na jeho prednáškach a meditačných ústraniach.

V súlade s predstavou ľudí o živote a buddhizme neskostnateným spôsobom je Láma Ole hlavnou nosnou silou v prinášaní buddhizmu na Západ, pričom do dnešného dňa založil viac ako 450 centier buddhizmu Diamantovej cesty v 44 krajinách sveta. Jeho jedinečná syntéza moderného štýlu a starovekej múdrosti pomohla vytvoriť najväčšiu skupinu študentov praktikujúcich metódy buddhizmu Diamantovej cesty na Západe.

S lámom Olem sa možno stretnúť pri jeho návštevách Slovenskej republiky alebo v iných štátoch sveta na jeho prednáškach a kurzoch, podľa jeho cestovného plánu.

Láma Ole je autorom niekoľkých kníh vrátane Ako sa veci majú; Buddhovia zo strechy sveta; Mahámudra; Jazda na Tigrovi.

Oficiálnu stránku Lámu Oleho nájdete na www.lama-ole-nydahl.org, existuje aj jej česká verzia www.lama-ole-nydahl.cz.

©2005 Spoločnosť buddhizmu Diamantovej cesty | webmaster